Het Grijze Midden staat onder druk. Ga in tegen de polarisatie!

Teken het manifest!

Wij hebben 1 ondertekeningen
46.16%
Dank!

Introductie

Dit manifest is o.a. ondertekend door:

De Nederlandse samenleving heeft steeds meer te maken met polarisatie: de vergroting en verharding van tegenstellingen. Of het nu gaat om de verscherping tussen links en rechts, de Zwarte Pietendiscussie, de vluchtelingenproblematiek, of de continue dreiging van terrorisme. Groepen staan steeds vaker tegenover elkaar.

Binnen deze gepolariseerde kwesties krijgen extreme geluiden snel de aandacht. Met termen als goed versus fout, wij tegen zij, en zwart tegenover wit zorgen zij voor verdeeldheid en een versimpelde, verstoorde en provocerende weergave van de werkelijkheid.

Gelukkig is er ook een grote groep mensen die hier niet in meegaat. Een groep die weet dat de zwart-wit wereldbeelden geen correcte weerspiegeling van de samenleving zijn. Een groep mensen die wél grijstinten weet te onderscheiden, nuances ziet en niet meegaat met de polarisatie: Het Grijze Midden!

Dit Grijze Midden staat echter onder druk. Harde krantenkoppen verkopen nu eenmaal beter en politici met provocerende taal komen eerder in de schijnwerpers van het politieke toneel te staan. De toeschouwer staat tegelijkertijd nog vaak vanaf de zijlijn toe te kijken, zonder iets te doen.

Willen wij echt wat veranderen, dan moeten wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Het is hoog tijd voor politici, journalisten en iedereen daaromheen om onze krachten te bundelen. Om een Grijze Coalitie te vormen die de plaats van het Grijze Midden in onze samenleving waarborgt. Een coalitie die binnen onze samenleving een ander geluid laat horen:

Geen schreeuwend, kortzichtig, polariserend, zwart-wit geluid.

Maar een genuanceerd, constructief, verbindend, Grijs geluid!

Petition by,
Dare to be Grey

Het Grijze Manifest

Dit manifest is een oproep aan de Politiek, de Media en iedereen in het Publiek. Kom in actie om het Grijze Midden in onze samenleving veilig te stellen en in te gaan tegen de polarisatie die ons verdeelt:

POLITIEK:

Durf voorbij electorale winst te denken

Democratie houdt meer in dan ‘de meerderheid beslist’. Natuurlijk is het op scherp zetten van zaken een essentieel onderdeel tijdens verkiezingen en volksraadplegingen, maar drijf het te ver door en je zaait enkel nog verdeeldheid in plaats van dat je bruggen bouwt. De politiek heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid die voorbij gaat aan het winnen van stemmen: het bij elkaar brengen en vertegenwoordigen van de gehele samenleving.

Durf verbinding te zoeken

Daar waar mensen het oneens zijn kan juist de politicus aan de voorhoede van de verbinding staan. Deins niet terug voor handreikingen en compromissen. Ze vormen namelijk het fundament van onze democratische samenleving, houden iedereen betrokken en zorgen ervoor dat wij met z’n allen vooruit kunnen.

Durf de toon te zetten

Mediahypes en opiniepeilingen kunnen belangrijke onderwerpen onder de aandacht brengen.  Echter is de politicus meer bezig met het zaaien van onrust dan met het oplossen van problemen wanneer hij of zij zich volledig laat meeslepen door de waan van de dag. Kijk daarom verder dan de hype van vandaag, volg je eigen koers en sta voor je idealen.

Durf te vertrouwen

Complexe vraagstukken als integratie, zorgverlening, het tegengaan van radicalisering en het opvoeden van jongeren tot ‘goede burgers’ hebben behoefte aan gerichte oplossingen. De verantwoordelijkheid hiervoor komt steeds meer in de handen van eerstelijnswerkers te liggen terwijl de ondersteuning nog vaak ontbreekt. Bied daarom geen politieke oneliners, maar vertrouw op hun expertise en reik hen een helpende hand.

MEDIA:

Durf voorbij te gaan aan de medialogica

Verhalen verkopen het best wanneer strijdende partijen tegenover elkaar worden gezet. Maar dit is vaak een versimpelde en provocerende weergave van de werkelijkheid. Journalistiek draait niet alleen om verslaggeving van een conflict, het gaat juist ook om het bieden van nieuwe en ruimere perspectieven.

Durf hokjes los te laten

Zelfs de meest simpele hokjes kunnen stigmatiserend, generaliserend en dus polariserend werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan labels zoals ‘de allochtoon’, ‘de boze witte man’, of ‘de gutmensch’. Trek daarom stigma’s en generalisaties in twijfel: waarop zijn ze gebaseerd? Zijn ze gegrond? Of staan ze enkel in dienst van een negatief beeld van ‘de ander’?

Durf in te gaan tegen de ophef

Serieuze verslaggeving van maatschappelijke spanningen is een verantwoordelijkheid van de media. Maar de media moeten zich ervan bewust zijn dat ze in een directe zendbuis van polariserende groepen veranderen wanneer ze het nieuws opblazen en hypes aanwakkeren. Polarisatie wordt gevoed door aandacht. Durf daarom ook eens pas op de plaats te maken zonder olie op het vuur te gooien.

PUBLIEK:

Durf voorbij de sensatie van de dag te kijken

Als we enkel nog het sensatienieuws volgen, houden we er een grimmig wereldbeeld op na. Voor ieder bericht dat ophef veroorzaakt gaan honderd andere dingen goed. Dit is belangrijk om te onthouden voordat we onszelf een doembeeld aanpraten en daarnaar gaan handelen.

Durf uit je bubbel te stappen

Social media maakt nieuws toegankelijk, maar werkt ook isolerend. Onbewust sluiten we ons steeds verder af van andere perspectieven. Stap daarom uit je bubbel: ga het gesprek met politieke tegenstanders aan, volg het nieuws vanuit een hoek die jou niet direct aanspreekt en zoek naar datgene dat niet jou, maar anderen bezighoudt.

Durf te onderzoeken

Wees kritisch op wat je voorgeschoteld krijgt. In een tijd van filterbubbels en fake news ligt de verantwoordelijkheid van waarheidsvinding steeds meer bij jou: de consument. Vraag jezelf daarom kritisch af of alle feiten op tafel liggen, lees verschillende reportages over bepaalde gebeurtenissen en weeg deze af. Vorm je eigen mening in plaats van zaken klakkeloos over te nemen.

Durf jezelf uit te spreken

Spreek jezelf altijd uit! Of je nu fel voor een opvatting staat, er zeer genuanceerd over nadenkt, of niet zeker weet wat je moet vinden: het gesprek moet hoe dan ook gevoerd worden. En daar is iedereen voor nodig. Op deze manier zal het publieke debat niet alleen door de extreme, polariserende zwart-wit uitingen bepaald worden, maar ook door al het Grijze daartussen.

 

Samen hebben we een stem waarnaar geluisterd moet worden.

Samen smeden we een coalitie die de plaats van het Grijze Midden in de samenleving waarborgt!

Het is tijd om de polarisatie die Nederland verdeelt tegen te gaan.

Het is tijd voor iedereen om de daad bij het woord te voegen.

Daarbij is iedere stem nodig!

Updates

René ten Bos, Denker des Vaderlands ondertekent manifest Update

René ten Bos (1959) is hoogleraar filosofie en managementfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ten Bos is een oorspronkelijk denker.  Tegendraads en provocatief zet hij met een brede grijns gangbare ideeën opzij en biedt een breed en kritisch perspectief. Hij schuwt geen enkel onderwerp: zo analyseert hij net zo makkelijk de management-wereld als het dierenrijk, gender-vraagstukken of onze omgang met de natuur.

(more…)

Universiteit Utrecht ondertekent manifest! Update

Universiteit Utrecht ondertekent het Grijze manifest! De Universiteit Utrecht is de eerste grote organisatie die zich aan het Grijze Manifest durft te verbinden. Maar dit is niet het enige! Tijdens de opening van het academisch jaar werd het podium geboden aan twee van de initiatiefnemers..

(more…)

Supporters

1 Supporters. Word er ook één!

Deel & Onderteken

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.